Vi vil

Vi vil

  • Bidra til å fremme akseptering av de funksjonshemmede i vårt samfunn.
  • Være gledesspredere som viser at utviklingshemmede er en ressurs.
  • Styrke følelsen av felleskap i samfunnet.
  • Vise at vi kan lære mye av funksjonshemmede.
  • Prøve og påvirke holdninger og hvordan disse skapes!
1800 1800 Proffene